Vrijwilligers zijn er nooit genoeg

Vrijwilligers zijn er nooit genoeg

In onze winkel is in de afgelopen weken gelukkig weer toegewerkt naar het geleidelijk verruimen van de openingstijden. Dat is voor een collectief van ruim 30 vrijwilligers echt wel wat minder eenvoudig dan misschien verwacht. Een redelijk groot deel van onze medewerkers behoort tot de zogenaamde corona risicogroep en is verminderd inzetbaar geweest of aarzelt nog om weer aan de slag te gaan. Een ander deel heeft taken op zich genomen, die niet direct in de winkel moeten worden uitgevoerd en die medewerkers kunnen ons dus niet zomaar helpen bij het langer open houden van de winkel.

Het is dus eigenlijk wel logisch, dat juist nu weer een extra impuls gegeven wordt aan de (altijd wel aan de gang zijnde) actie om nieuwe vrijwilligers te zoeken. Vrijwilligers, die zich willen inzetten om aan producenten in ontwikkelingsgebieden de kans te bieden op een menswaardig bestaan en het verder ontwikkelen van duurzame productiemethoden. In onze winkel kunnen zij dat doen door het verkopen van fairtrade gecertificeerde producten en cadeauartikelen.

De slogan voor de zoektocht luidt

Als belangstellenden reageren op de oproep (en dat kan natuurlijk ook door te bellen met 035-6219810), dan worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Wordt daarin duidelijk, dat de belangstelling serieus is en dat wij de nieuwe denk- en werkkracht goed in de winkel kunnen gebruiken, dan komt de volgende stap. De nieuwe kracht wordt een aantal dagdelen door ervaren medewerkers ingewerkt en vertrouwd gemaakt met de voor de Wereldwinkel geldende regels en gewoonten en de dagelijkse gang van zaken. Als na deze periode de balans wordt opgemaakt, kan de mogelijke nieuwe kracht aangeven of dit werk of de speciale extra taak of functie hem of haar voldoende aanspreekt om door te gaan en op welke dag(en) of dagdelen men beschikbaar kan zijn om te worden ingezet. Het is dan als het kan er voldoende medewerkers beschikbaar zijn de bedoeling, dat er op zo´n dag of dagdeel met een andere collega wordt samengewerkt.

Het is en blijft natuurlijk wel vrijwilligerswerk. De beloning zit in het plezier om het werk voor dit goede doel uit te voeren (en ook een klein beetje in de medewerkerskorting die op de eigen aankopen wordt gegeven).

Reacties zijn gesloten.

© 2021 - Wereldwinkel Hilversum, alle rechten voorbehouden

error: Content is protected !!