Visie & Missie

In onze Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. Het gaat om het bevorderen van eerlijkheid maar zeker ook om handel. Wereldwinkel Hilversum verkoopt authentieke producten uit Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, die ook in onze 21e eeuwse interieurs niet misstaan. Ze worden bijvoorbeeld gemaakt door Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht.

Sommige producenten hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken of organiseren zich in coöperaties. Het zijn allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. Ze verdienen met hun werk dan vaak een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.

Door de handel met de importeurs en de leveranciers voor Wereldwinkels verdienen de makers van cadeaus in de sector ‘Gifts & Living’ net als de producenten in de agrarische sector een geregeld inkomen en verbeteren hun levensomstandigheden aanzienlijk. Daardoor wordt het ook mogelijk, dat zij zich kunnen richten op de ontwikkeling van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede echt bestreden kan worden.

Eerlijk is eerlijk

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Is de wereldwinkel nu een non-profit organisatie of is er toch een winstdoel? Het hoofddoel van de Wereldwinkel is niet winst maken, maar meer omzet maken in de eerlijke handel voor de producenten. Het is overigens niet zo dat eventueel gemaakte winst wordt teruggegeven aan de producenten. Het gaat in de eerlijke handel om de prijs die de producent voor zijn producten krijgt. De producent ontvangt een zodanige prijs voor zijn product dat hij een menswaardig bestaan kan opbouwen. Een goed huis, goede voeding, scholing voor de kinderen en goede medische voorzieningen bijvoorbeeld. De winst die gemaakt wordt, investeren winkels vaak in hun eigen winkel om zo de omzet verder te kunnen verhogen.

Geschiedenis van Wereldwinkel Hilversum

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, in 1968, vroegen de derde wereldlanden om een eerlijke kans om hun producten een vrijere toegang te geven tot de westerse markt. Ze kregen echter nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop van de conferentie op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen.

Op 1 april 1969 opende in Breukelen de eerste Nederlandse Wereldwinkel. Het doel was beslist ambitieus: de wereldhandel veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting geven aan het publiek en -vooral ook- politieke campagnes voeren. In 1971 startte een groep enthousiaste, idealistische (en ook actievoerende) vrijwilligers ook in Hilversum een Wereldwinkel. Na een heel korte periode aan de Ruitersweg werd al snel verhuisd. Door bemiddeling van wethouder Geels kon in een voormalig sigarenwinkeltje aan het Stationsplein worden ingetrokken. In 1978 kon opnieuw worden verkast en op 28 maart van dat jaar werd de nieuwe locatie (Langestraat 78) betrokken. De opening werd verricht door niemand minder dan de latere minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk.

Langzamerhand raakte het element van het actievoeren toch wat meer op de achtergrond en werd de focus steeds sterker gelegd op het oorspronkelijk bedoelde eigenlijke werk: de verkoop van producten In diezelfde periode kreeg de Wereldwinkel ook een juridische status en werden de statuten van de Vereniging Wereldwinkel Hilversum bij notaris Stolp gedeponeerd. Daarmee werd Wereldwinkel Hilversum een rechtspersoon. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

In de geschiedenis valt op, dat regelmatig van locatie moest worden gewisseld. In december 1991 werd de Langestraat verlaten en kwam de winkel terecht in een pand op de Groest (nummer 12). Ook dat bleek toch weer tijdelijk. In 1996 volgde de verhuizing naar de Zeedijk. De officiële opening vond plaats op 31 januari 1997 en die werd verricht door Youp van ’t Hek. Tien jaar later, in februari 2007 werd opnieuw verkast. Wethouder Hammer opende toen het pand aan de Schoutenstraat, waar de winkel nu nog steeds te vinden is. Ondertussen zijn Wereldwinkels al drie keer onderscheiden als de beste cadeauwinkel van Nederland en de ambitie om dat nog eens te worden is zeker aanwezig.

De Vereniging

De Wereldwinkel Hilversum is een vereniging. Alle medewerkers zijn meteen vrijwillig lid van de vereniging zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Er zijn geen betaalde krachten. Zo’n dertig gemotiveerde en betrokken vrijwilligers houden zich onder leiding van het bestuur, dat eveneens uit vrijwilligers bestaat, bezig met het draaiend houden van de winkel. De grootste groep van de leden bestaat uit de medewerkers die de winkeldiensten doen. Zij staan minimaal één dagdeel per week in de winkel om klanten te helpen, voorraden aan te vullen etc.. Daarnaast zijn er leden die speciale taken vervullen. Dat zijn de inkopers, de leden die zorgen voor de inrichting van de winkel en de etalages en de leden die het prijzen van de artikelen regelen.

Het bestuur van Wereldwinkel Hilversum bestaat uit zes personen. Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er ook bestuursleden die speciale portefeuilles hebben zoals de werving van nieuwe medewerkers en het onderhouden van de media.

De Vereniging Wereldwinkel Hilversum is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften en donaties aan onze vereniging volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI gegevens
Naam instelling VERENIGING WERELDWINKEL HILVERSUM
RSIN 9179124

De jaarrekening van 2022 staat hier.