De afgelopen jaren had de wereldwinkel natuurlijk ook te maken met de economische crisis. Producenten, importeurs, winkels en klanten hebben daar elk op hun eigen manier hinder van ondervonden. Als het de mensen minder gaat, is de aankoop van cadeaus een van de eerste terreinen waarop wat wordt bezuinigd. De effecten daarvan zijn voelbaar in de gehele keten.

Daarom kiest het bestuur voor de strategie, dat het assortiment iets kan worden uitgebreid. Er worden ook producten verkocht, die niet direct fairtrade genoemd kunnen worden of die (nog) niet erkend gecertificeerd zijn als fairtrade, maar die wel duurzaam geproduceerd worden (biologisch, ecologisch, gerecycled) of die gemaakt zijn in sociale werkplaatsen. Belangrijk criterium bij de keuze voor een dergelijk product of een leverancier is dat een deel van de verkoopprijs wordt aangewend voor internationale projecten die een steentje bijdragen aan het gezond houden van onze aarde of het vergroten van kansen voor mensen die in mensonwaardige omstandigheden leven.