Het is echt niet altijd eenvoudig om met zekerheid te zeggen of een product echt fairtrade genoemd mag worden. Er zijn in winkels wel allerlei keurmerken die een consument informatie kunnen geven over de aard van hun aankoop, maar dat zijn er eigenlijk veel teveel en het is vaak niet echt duidelijk welke garanties ze nu echt geven.

In de sfeer van de levensmiddelen en van producten waarvoor grondstoffen uit de agrarische sector worden gebruikt, zoals kleding, is het bekende Max Havelaar keurmerk een goed voorbeeld van een betrouwbare productie. Bij de producten uit de sfeer van de ‘Gifts & Living’ (cadeau artikelen) ligt dat meestal nog wat gecompliceerder.

De World Fair Trade Organisation (WFTO) heeft inmiddels internationaal voor deze groep producten criteria opgesteld, waarmee getoetst kan worden of de claim fairtrade betrouwbaar is en staat voor kwaliteit. Er moet dan sprake zijn van productie met respect voor mens en milieu, van een duurzame handelsrelatie, van ondersteuning van producentenorganisaties en van transparantie van de handelsketen. In de praktijk betekent dit, dat er bijvoorbeeld bij fairtrade geen sprake mag zijn van kinderarbeid, dat er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en dat arbeiders een leefbaar loon krijgen.